Java Fundamentals 2018

Java Fundamentals 2020

И у овој школској години, 2019/ 2020,  наши ученици су се ангажовали у програмима Оракл Академије, на курсу Java Fundamentals. Курс је уписало неколико ученика са образовног профила електротехничари рачунара, другог и трећег разреда, али је само двоје успешно завршило курс и положило тестове. То су Јелена Петковић и Вељко Петровић, ученици другог разреда. Они су за догађај „Кампања о развоју СТЕМ-а“ припремили презентације, примере и предавања у оквиру теме: „Основе програмирања у Јави“:

 • Програмирање 2D игрица у програмском oкружењу Greenfoot“, припремила је Јелена Петковић,
 • Креирање 3D анимација Alice“, припремио је Вељко Петровић.

Java Fundamentals 2018

JF

Бесплатни програми Oracle Academy, са стучним развојним ресусрсима за учење,  неколико година доступни су за ученике наше школе. Курс Java Fundamentals  садржи основе програског језика Java:

 • програмско окружење за креирање 3D анимација Alice 3,
 • Greenfoot  – програмско окружење за креирање игрица у програмском језику Java,
 • Програмско окружење Eclipse за писање кода у програмском језику Java.

Ученици су проучавали лекције, решавали квизове и тестове:

 • Java Fundamentals Midterm Exam и
 • Java Fundamentals Final Exam.

Обавезне пројекте приказали су на радионицама за ученике у оквиру „Недеље дигиталних вештина – All Digital Week“. Дана 28. јуна 2018. године поделила сам сертификате ученицима који су успешно савладали курс: Бранковић Теодори, Петровић Игору, Петровић Петру и Миловановић Петру. 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Java 2016/ 2017

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Курс Java Fundamentals  садржи основе програског језика Java, подељено у три програмска окружења:

 • програмско окружење за креирање 3D анимација Alice 3,
 • Greenfoot – програмско окружење за креирање игрица у програмском језику Java,
 • програмско окружење Eclipse за писање кода у програмском језику Java.

Ученици су проучавали лекција које су дате по секцијама, решавали квизове и тестове:

 • Java Fundamentals Midterm Exam и
 • Java Fundamentals Final Exam.

Обавезне пројекте приказали су на радионицама за ученике из ОШ „Миле Дубљевић“ у оквиру Онлајн недеље. Курс су успешно завршили и добили су сертификате следећи ученици: Александра Богојевић, Биљана Бајић, Тамара Бајић, Јована Ракић, Милица Петровић, Нина Радовановић, Јелена Мићуновић, Кристина Словић, Ивана Цветковић и Ивана Станаревић. Након савладаног курса ученици могу да креирају игрице и друге апликације, користећи готове модуле, али и да сами пишу и извршавају кодове у Java програмском језику.

SQL 2016/ 2017

Бесплатни програм Oracle Academy нуди стручне развојне ресурсе за учење, светске класе, за ученике и наставнике, као свеобухватни  академски наставни програм учења за средње школе.

Курс  Database Design and Programming with SQL омогућава ученицима да анализирају комплексне пословне сценарије, дизајнирају и креирају модела података, креирају базе података и користе SQL .

Неколико година за редом матурантима је доступан овај курс на сајту Oracle Academy. Ученици су пручавали лекције, решавали квизове и обавезне тестове:

 • Database Design Midterm Exam
 • Database Design Final Exam
 • Database Programming with SQL Midterm Exam
 • Database Programming with SQL Final Exam

На крају курса, у учионици, презентовали су пројекте база података које су урадили у групама. Курс су успешно завршили и добили су сертификате следећи ученици: Александра Богојевић, Биљана Бајић, Тамара Бајић, Немања Петровић, Јована Ракић и Милица Петровић. 

SQL-2015/2016

Рад са ученицима у оквиру секције за дизајнирање и програмирање база података –  Database Design, Database Programming with SQL – Oracle Academy

Учесници – уписани ученици:

IV 3 – економски техничар IV 2 –електротехничар рачунара
Ивона Живковић Лука Радовановић
Тања Божић
Андријана Петровић
Јелена Анђелковић
Андријана Трајковић  

Секција је формирана са циљем да ученици савладају основе дизајна релационих база података и њиховог програмирања у SQL релаионом упитном језику – SQL (Structured Query Language)
релациони упитни језик

У првом делу курса –  Database Design, кроз лекције и квизове,  ученици  су се упознали са радом Oracle Academy, појмом податка и информације, историјом база података и великим променама у рачунарству, концептуалним и физичким моделима,  конвенцијама за ERD и његово представљање, пословним правилима,  типовима веза, решавању везе више према више, вештачке, сложене и секундарне кључеве, нормализацију, I, II и III нормалну форму, мапирање и др. Вршена је демонстрација и анализа готових пројеката. После извршених припрема сви уписани ученици су решили тестове:

 • Database Design Midterm Exam
 • Database Design Final Exam

За рад на другом делу курса –  Database Programming with SQL, ученици су вежбали SQL у онлајн апликацију APEX на сајту:  https://iacademy.oracle.com.  У овом делу курса ученици су кроз лекције и квизове упознали: технологију релационих база података и њихов значај у свакодневном животу, колоне, знакове и редове, ограничења, операторе поређења, логичко поређење, правила приоритета, сортирање редова, примену једноредних функција, датумских и других функција, спајање, унакрсно и природно, унутрашње и спољашње, само-спајање, хијерархијске упите, групне функције, рад са табелама, погледима,  секвенце, привилегије и др. Такође, и у овом делу курса, после извршених припрема сви уписани ученици су решили тестове:

 • Database Programming with SQL Midterm Exam
 • Database Programming with SQL Final Exam

После савладаног курса сви ученици могу да дизајнирају базе података, да креирају релације преко једне наредбе SQL језика, да податке и резултате операција представљају у виду табела – што чини интерактивно и класично програмирање.

Оформљена је тајна група на Фејсбуку за сарадњу са ученицима: https://www.facebook.com/groups/736120326525199/ .

Отварен је курс SQL – Oracle Academy, на школском Мудл систему – http://sskolala.edu.rs/moodle/course/view.php?id=50 за постављање додатног материјала, објашњења лекција, примера и слично, али и за форумску активност.

Сви ученици који су успешно завршили овај курс, поред знања које су стекли о базама података, појачали су своје дигиталне компетенције, али и одговорност у поштовању задатих рокова.

Рад на курсу завршавен је поделом сертификата ученицима, 15. јуна 2016. године.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

SQL – 2014/2015

sql

Бесплатни програм Орацле Академије нуди стручне развојне ресурсе за учење, светске класе, за ученике и наставника, као свеобухватни  академски наставни програм учења за средње школе.

Курс  Database Design and Programming with SQL омогућава ученицима да анализирају комплексне пословне сценарије, дизајнирају и креирају модела података, креирају базе података и користе SQL .

У току школске 2014/ 2015. године овај курс су похађали следећи ученици:

 • Александар Лукић IV – 3
 • Ђурђевић Марија IV – 3
 • Тијана Бајић IV – 3
 • Јован Јокић IV – 2
 • Михаило Живковић IV – 2
 • Јован Милосављевић IV – 4

Ученици су проучавали лекције и решавали квизове, али нису приступили изради тестова и нису стекли право на сертификат.

 

Јава_2016

Рад са ученицима у оквиру секције за учење програмирања у програмском језику Java – Java Fundamentals – Oracle Academy

Учесници – уписани ученици:

II 4

II 5

Иван Живковић Александар Павловић
Вања Гајић Лазар Миловановић
Милица Лапчић Михаило Ровић
Ђорђе Зрнзевић Никола Симић
Драган Аксентијевић  
Никола Милутиновић  

Секција је формирана са циљем да ученици савладавају основе програског језика Java, кроз рад у три програмска окружења:

 • програмско окружење за креирање 3D анимација Alice 3,
 • Greenfoot  – програмско окружење за креирање игрица у програмском језику Java,
 • Програмско окружење Eclipse за писање кода у програмском језику Java.

Ученици који су савладали градиво из лекција које су дате по секцијама и када су одрадили предвиђене квизове, приступили су изради тестова:

 • Java Fundamentals Midterm Exam и
 • Java Fundamentals Final Exam.

Курс су успешно завршили следећи ученици:

II 4

II 5

Иван Живковић Лазар Миловановић
Вања Гајић Михаило Ровић
Ђорђе Зрнзевић Никола Симић

Након савладаног курса ученици могу да креирају игрице и друге апликације, користећи готове модуле, али и да сами пишу и извршавају кодове у Java програмском језику.

За брзу комуникацију са ученицима формирана је тајна група на Фејсбуку: https://www.facebook.com/groups/1541932426123433/  (за отварање налога за ученике, постављање потребних упутстава у оквиру групе и слично).

Отварен је курс Java Fundamentals – Oracle Academy, на школском Мудл систему – http://sskolala.edu.rs/moodle/course/view.php?id=55, за постављање додатног материјала, објашњења лекција, примера и слично. Циљ овог курса, поред репозиторијума материјала, је развијање тимског рада, вршњачког учења и критичког мишљења, кроз форумску активност, причаонице и слично.

Сви ученици који су успешно завршили овај курс, поред знања које су стекли о програмском језику Java, појачали су своје дигиталне компетенције, комуникацију, интеракцију и акцију, као и одговорност у предвиђеним роковима.

Ученицима који су успешно савладали курс додељени су сертификати 28. јуна 2016. године.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.